Webbkurs så funkar det!

Tanken med en timringskurs på webben är att man ska kunna se och lära alla steg från val av timmerstock tills den är intimrad i väggen.

Allt ligger som delmoment så man ska kunna välja just det avsnitt man vill repetera.