top of page

Att lära sig timra ska vara Enkelt, Roligt och kräva Liten investering

Enkelt? Ja timring är inte särskilt svårt att lära sig förstå och behärska samtidigt som man aldrig blir fullärd.

Vi lär ut hur man med enkla medel får ett perfekt resultat redan från första stocken. 

Vi använder oss inte av fräst timmer utan du får lära dig bemästra både topp/rot och varierande grad av långböj på stockarna.

Marcus Lindgren Timmerman.jpg

Marcus Lindgren

Timmerman

Kursledare

bottom of page